top of page
Test.jpg

voor wie​

voor professionelen

 

Hobbelweg is een groepspraktijk die zich specifiek richt op kinderen en jongvolwassenen tussen 7 en 25 jaar die psychische klachten hebben of vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.

 

Bij Hobbelweg werken we laagdrempelig, ervaringsgericht en therapeutisch, voornamelijk met positieve psychologie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT is vanwege de focus op transdiagnostische processen breed inzetbaar bij een verscheidenheid aan problemen en stoornissen.

Ouders ondersteunen we vanuit de visie verbindend gezag/geweldloos verzet. Een aanpak zonder straffen en belonen maar wel met het stellen van grenzen. Niet vanuit macht maar vanuit kracht en verbinding, op een kalme vastberaden manier. 

We werken graag samen met andere hulpverleners zoals huisartsen, psychiaters, kinesisten, logopedisten, CLB, CAW, .… Zelf verwijzen we ook door wanneer we merken dat jongeren nood hebben aan andere of extra hulp. 

professionelen.jpg
Test_edited.jpg

Stel ons een vraag!
We luisteren graag naar jouw verhaal.

Welkom via onze hobbelweg!

Troon 9 (Het Karrewiel)  · 2280 Grobbendonk

bottom of page